PATENTCENTAR
Copyrights &
Industrial ​Property Rights
ПАТЕНТЦЕНТАР
Авторски права и
индустриска сопственост
SKOPJE - NORTH MACEDONIA
СКОПЈЕ - МАКЕДОНИЈА
IP БАЗИ
​НА ПОДАТЦИ
Пребарувајте ги домашните и меѓународните бази на податоци за
регистрирани или пријавени патенти, трговски марки, дизајн и географски ознаки...
Домашна база на трговски марки (ДЗИС) - директен линк:
Домашна база на патенти (ДЗИС) - директен линк:
Домашна база на индустриски дизајн (ДЗИС) - директен линк:
Пребарувај...
Пребарувај...
Пребарувај...
WIPO - GLOBAL BRAND DATABASES - Трговски марки (меѓународна база)
WIPO - GLOBAL DESIGN DATABASES - индустриски дизајн (меѓународна база)
WIPO - MADRID MONITOR - трговски марки (меѓународна база)
Пребарувај...
Пребарувај...
Пребарувај...
WIPO - HAGUE EXPRESS - индустриски дизајн (меѓународна база)
WIPO - LISBON EXPRESS - географски ознаки (меѓународна база)
EPO - ESPACENET - патенти
 (меѓународна база)
Пребарувај...
Пребарувај...
Пребарувај...
TM VIEW - трговски марки (меѓународна база)
DESIGN VIEW - индустриски дизајн
(меѓународна база)
Пребарувај...
Пребарувај...